Deutsche Internationale Schule Tbilissi

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების ექსკურსია: ბატუტზე ხტომა!

13/02/2019

ჩვენმა საბავშვო ბაღის ბავშვებმა ამჯერად ექსკურსია ფიზიკური აქტივობებისათვის გამოიყენეს! პროგრამა ითვალისწინებდა ბატუტზე ხტომას, ცოცვასა და უსაფრთხო ვარდნას...