Deutsche Internationale Schule Tbilissi

  • დაგვირეკეთ
    +995 32 2293100
  • სამუშაო საათები
    08:30 – 18:00 Uhr

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების ექსკურსია: ბატუტზე ხტომა!

13/02/2019

ჩვენმა საბავშვო ბაღის ბავშვებმა ამჯერად ექსკურსია ფიზიკური აქტივობებისათვის გამოიყენეს! პროგრამა ითვალისწინებდა ბატუტზე ხტომას, ცოცვასა და უსაფრთხო ვარდნას...